Geschiedenis

De Vereniging Brommobiel Bezitters, VBB, schrijft intussen geschiedenis vanaf 12 augustus 2000. Vanaf die datum was John van der Meer, als voorvechter voor de belangen van de brommobielbezitters, de oprichter en voorzitter van de vereniging.

Aan het ontstaan van de vereniging ging voor John van der Meer in 1998 een gesprongen hartslagader vooraf. Mede doordat zijn vrouw geen rijbewijs had besloten John en zijn vrouw een brommobiel aan te schaffen.

John schreef in juli 2000 in Tilburg verschillende organisaties aan waaronder de Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) en Stichting de Twern (lokaal welzijnswerk). Hij had het idee opgevat om een vereniging voor brommobielbezitters op te richten.

John van der MeerIn de brief vroeg hij de organisaties na te gaan of er al een dergelijke vereniging of club bestond. Al snel werd duidelijk dat hij hoogstwaarschijnlijk de eerste in Nederland zou zijn en de organisaties juichten het initiatief toe. John kreeg steeds meer ervaringen en aanvaringen met de onduidelijkheden en onvolkomenheden in de verkeersreglementen betreffende de brommobiel en het oprichten van de belangenvereniging werd een feit.

Na wat publicaties in lokale dag- en weekbladen kwamen al snel de eerste leden. Een aantal leden vormden vanaf die tijd samen met hem het eerste bestuur van de vereniging..

Al snel werd de eerste uitgave van het verenigingsblad "OP KOERS" een feit alsook de inschrijving als lid van de Kamer van Koophandel als vereniging. Heel wat acties werden al ondernomen o.a. vinden van sponsors, overleg met de gemeente Tilburg over bebording etc, het organiseren van activiteiten, contacten met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De laatste actie in het jaar 2002 was het voorbereiden en opstellen van de statuten om deze goed te keuren tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering op 25 maart 2003.

Momenteel heeft de vereniging ongeveer 200 leden.

John van der Meer is op 12 mei 2005 overleden.