Zonder 45km sticker!

Brommobiel en Wet

De brommobiel in de Nederlandse verkeerswet

Brommobielen zijn voertuigen die op kleine personenauto's lijken, maar die in technisch opzicht als bromfiets moeten worden beschouwd. Deze voertuigen dienen te voldoen aan de eisen die hiervoor zijn gesteld in het Voertuigreglement. Dit betekent onder meer dat het voertuig moet zijn voorzien van een (EG) goedkeuring. Verder stelt het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990) het volgende:

 • Bestuurders van brommobielen moeten de regels voor personenauto's in acht nemen.
 • De maximumsnelheid voor brommobielen binnen en buiten de bebouwde kom is 45 kilometer per uur. Uiteraard tenzij ter plaatse een lagere maximumsnelheid geldt.
 • De brommobiel wordt niet toegelaten op autowegen en autosnelwegen en op wegen die zijn te herkennen aan een (C9) verkeersbord: een rond wit bord met rode rand, waarin in zwart de symbolen voor trekker, bromfiets en fiets zijn afgebeeld.
 • De brommobiel moet op de rijbaan rijden. Het gebruik van het fietspad is verboden.
 • De brommobiel mag niet geparkeerd worden op het trottoir, het voertuig moet worden geparkeerd op de rijbaan of op andere voor parkeren bestemde weggedeelten.
 • Op de achterkant van het voertuig moet een rond wit bord met rode rand zitten, waarin met zwarte letters het getal 45 is aangegeven.
 • Voor de bestuurders van brommobielen geldt de gordeldraagplicht als er gordels aanwezig zijn. Als er geen gordels aanwezig zijn en de brommobiel heeft een open carrosserie, dan moeten de inzittenden een goedgekeurde helm dragen..
 • De bestuurder van een brommobiel moet een bromfietscertificaat of (AM) rijbewijs hebben.
 • U moet minimaal zestien jaar oud zijn om een brommobiel te mogen besturen

De brommobiel moet verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het voertuig is gekentekend en moet aan de achterzijde een bromfietskenteken hebben.

Met 45km sticker en gekentekend!

Verzekeringsplichtig

 • Kentekenplichtig vanaf 1 januari 2007

Begripsbepalingen

 • Artikel 1: Een brommobiel is een bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een gesloten carrosserie.
 • Artikel 2a: De regels voor motorvoertuigen en bestuurders van motorvoertuigen zijn, in plaats van de regels voor bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op brommobielen en bestuurders van brommobielen.

Samengevat

Een brommobiel dient te voldoen aan de technische eisen die aan een bromfiets worden gesteld, maar in het verkeer houdt een brommobiel zich aan de regels die voor auto's gelden. Verkeersregels voor bromfietsers gelden dus niet voor brommobielen.

Verkeersregels

 • Artikel 22c: Voor zover niet ingevolge andere artikelen een lagere maximumsnelheid geldt, geldt voor brommobielen een bijzondere maximumsnelheid van 45 km per uur.

Verkeerstekens

 • Artikel 63a: Verkeerstekens die een maximumsnelheid aanduiden gaan niet boven de vastgestelde maximumsnelheid voor brommobielen, voor zover deze tekens een hogere maximumsnelheid aanduiden.

Informatie o.a. afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Verjo B.V.